logo

BELGELERİMİZ

 • ISO 9001

 • ISO 22000

 • ISO 14001

 • ISO 14046 /ISO 14064

 • TS 18001

 • ISO 50001

 • ISO/IEC

 • ISO 27001

 • BRC

 • FEMAS

 • KOSHER

 • HELAL GIDA

 • ISO 9001, Kuruluşların, ürettiği ürün veya hizmeti güvence altına almak, müşteri memnuniyetini artırmak, ilgili tarafların (yasal merci, müşteri, toplum vb.)ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacı ile oluşturulmuş yönetim sistemidir.
  PDFISO 9001
 • ISO 22000, gıdanın, üretiminden tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda; gıda güvenliğine yönelik tehlikeleri belirlemek, kontrol altın almak ve gıdanın güvende olmasını sağlamak amacı ile oluşturulmuş yönetim sistemidir.
  PDFISO 22000
 • ISO 14001, kuruluşların, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuş yönetim sistemidir.
  PDFISO 14001
 • PDF14001 / 14064
 • TS 18001, kuruluşların, çalışanlarını, ziyaretçilerini ve çalışma alanında bulunan diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen riskleri belirlemesi, kontrol altına alması ve güvende olmalarını sağlaması amacıyla oluşturulmuş yönetim sistemidir.
  PDFTS 18001

 • PDFISO 50001
 • ISO / EIC, kuruluşların, spesifik testleri gerçekleştirme konusunda uluslar arası yetkinliğini tanımlayan belgelendirmedir.
  PDFTürkak

 • PDFISO 27001
 • BRC, gıdanın, üretiminden tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda; gıda güvenliğine yönelik tehlikeleri belirlemek, kontrol altın almak ve gıdanın güvende olmasını sağlamak amacı ile British Retail Consortium tarafından oluşturulmuş gıda güvenliği standardıdır.
  PDFBRC
 • Femas, yemin, üretiminden tüketime sunulmasına kadar geçen her adımda; yem güvenliğine yönelik tehlikeleri belirlemek, kontrol altın almak ve yemin güvende olmasını sağlamak amacı ile Agricultural Industries Confederation tarafından oluşturulmuş Birleşik Krallık tarafından kabul gören yem güvenliği standardıdır.
  PDFFemas
 • Kosher, Musevi inançlarına uygun güvenli gıda ürünü üretildiğine ait belgelendirmedir.
  PDFKosher
 • Helal Gıda, İslami inançlara uygun güvenli gıda ürünü üretildiğine ait belgelendirmedir.
  PDFHelal Gıda HafsaJPGHelal Gıda Gimdes