logo

REACH

KAZAN SODA, ihraç ettiği kimyasal ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından güvenliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan REACH Tüzüğü’nde belirtilen düzenlemeleri tamamlamıştır.

REACH Tüzüğü: 1907/2006 (EC) no'lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü; kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını (REACH) öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir.

Tek Temsilci: REACH Tüzüğü'nün 8. Maddesine göre Avrupa Birliği topluluğu dışında, topluluğa ithal edilmek üzere kendi halinde, bir müstahzarın ya da bir eşyanın içindeki bir maddeyiimal eden, bir müstahzarı formüle eden ya da bir eşyayı üreten gerçek ya da tüzel bir kişi karşılıklı anlaşmaya vararak, topluluk içinde yerleşik, gerçek veya tüzel bir kişiyi bu başlık kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir.

Bu temsilci aynı zamanda işbu Tüzük kapsamındaki tüm diğer ithalat zorunluluklarına uymalıdır. Topluluk içinde yerleşik olmayan imalatçı bu atamayla aynı tedarik zincirinde bulunan ithalatçıyı (ithalatçıları) haberdar edecektir. İşbu Tüzük amaçları çerçevesinde bu ithalatçılar alt kullanıcılar olarak kabul edileceklerdir.

Topluluk dışında bir üretici olan KAZAN SODA A.Ş., Tüzüğün gereğini tümüyle yerine getirmiş olup, bir Tek Temsilci atamış ve ürünlerinin kaydını tamamlamıştır.

KAZAN SODA Reach Sorumlusu:

Cansu Güngördü

T : + 90 312 9699801 - 3750
c.gungordu@kazansoda.com

Tek Temsilci:

Imperial Mining Mineral & Chemicals Trading Ltd. Unit 7,
Kinetica 13 Ramsgate Street London E8 2FD
T : + 44 207 9233855 • T : + 44 794 4621329
F : + 44 207 2414272
info@imperialminingltd.com